Terapi Yöntemleri

Yazar Tarih Tem 11, 2012 Kategori Jiddu Krishnamurti Hakkında, Terapi Yöntemleri | İlk siz yorum yazın

Terapi Yöntemleri

Terapi Yöntemleri dendiğinde insanın hemen aklına şu sahne gelir: Danışan koltuğa uzanmıştır ve psikoloğun sorularını cevaplandırmaktadır. Psikolog, bu arada elindeki deftere notlar almaktadır.

Terapi günümüzde popüler olmuş bir kavramdır ve bazı kişilerin aklına hemen yukarıda değindiğimiz Klasik Konuşma Terapisi gelmektedir (Talk Therapy). Aslında günümüzde çok çeşitli Terapi Yöntemleri vardır. Ve bütün Terapi Yöntemleri‘nin amacı, bir danışana gündelik hayatta karşılaştığı sorunlarla başa çıkışı için yardımcı olmaktır. Genelde Terapi seanslarında yargılayıcı olmayan, suçlayıcı olmayan bir atmosferin kuruluşu gerekmektedir. Bu güven atmosferi içinde, danışan ile terapist birlikte belirledikleri hedeflere doğru yürüyeceklerdir.

Terapi Yöntemlerinden bazıları, Duygusal Zeka ile Terapi, Gestalt Terapi, Cognitive (Bilişsel) Terapi, NLP Terapi aşağıda sunulmaktadır.

Duygusal Zeka ve Daniel Goleman

Daniel Goleman

Duygusal Zeka İle Terapi

John Schermerhorn Duygusal Zeka çalışmalarının beş ana konusunu şöyle belirlemiştir.

Birincisi: Kişinin Kendisi ile İlgili Farkındalığı (Self Awareness). Kişinin kendi hallerini, kendi duygularını, kendi dürtülerini ve bunların başkalarını nasıl etkilediğini anlayış becerisidir.

İkincisi: Kişinin Kendi Kendisini Düzenleyişi (Self Regulation). Kişinin bir eylem yapmadan önce düşünebilmek becerisidir; içindeki dürtüleri ve ruh hallerini kontrol edebilmek becerisidir.

Üçüncüsü: Motivasyon (Motivation). Para kazanışın ve statü elde edişin ötesindeki şeyler için de çalışmak becerisidir; ayaklarını sağlam basarak, yüksek enerji ile çalışmak becerisidir.

Dördüncüsü: Empati (Empathy). Başkalarının duygularını anlayış becerisidir; onların duygusal hallerine göre onlarla ilgileniş becerisidir.

Beşincisi: Toplumsal Beceri (Sociall Skill). İnsanlarla olan ilişkileri yönetebilmek becerisidir; kişiler arası networkler kurabiliş becerisidir; toplumsal uyum sağlayış becerisidir.

Duygusal Zeka ile ilgili çalışmalar on yıllardır çeşitli araştırılarla, çeşitli uygulayışlarla, çeşitle terapisel sonuçlarla gelişmektedir. Duygusal Zeka çalışmaları, sadece ‘Terapi’ alanı ile sınırlı değildir. İnsanın olduğu her yerde gereklidir. ‘Management’ çalışmaları için de önemlidir. Liderlik Sanatı’nı geliştirmek isteyenler, bir Satış Ekibi Kurmak isteyenler, Satış Ekiplerinin uzun süreli başarısını hedefleyenler, NLP gibi Duygusal Zeka çalışmalarını da devreye sokmak zorundadırlar. Aşırı Stres, Öfke ve Çatışkı sinyalleri zamanında değerlendirilmek zorundadır. Bunun için öncelikle Farkındalığa sahip olmak gerekir. ‘Bunlar Üzerinde Çalışmak’ becerisine sahip olmak gerekir. Ekip lideri, bu uyarıları dikkate alarak ekibe önerdiği Performans Beklentilerini yeniden ayarlamak zorunda kalabilir.

John Schermerhorn’un deyişiyle, Daniel Goleman’ın bakış açısından bakıldığında, Teknik beceriler, Bilgi temelli beceriler, Bilişsel beceriler ve Çözümleyici beceriler ‘Liderlik’ için “kapı eşiğindeki becerilerdir.” Liderlik uygulayışlarında hakiki mükemmelliğe erişmek, bunlara Duygusal Zeka‘nın (Emotional Intelligence) eklenişiyle mümkündür. Bu anlamda Duygusal Zeka, Liderlik uygulayışları için “sahip olunuşu güzel bir seçenek” değildir. Duygusal Zeka‘yı kazanmak bir zorunluluktur.

Gestalt Terapi

Gestalt Terapi Yöntemini kullanan bir Gestalt terapisti, danışanın bilinçdışı motivasyonlarının danışanın bilincine getirilişine yardımcı olur. Bu bağlamda Farkındalık, Gestalt Terapi’ nin başı ve sonudur. Fritz Perls’in kurucusu olduğu Gestalt Terapi, meditasyonda gözetilen ‘Burada ve Şimdide Olmağa’ giden değişik bir yoldur. Danışanın an’dan an’a ne hissettiği (feel) önemlidir. Danışana ‘şimdi’de kalışı önerilir. Gestalt Terapi’de kişi ‘şimdi’ üzerinde yoğunlaşmağa ve var olan gerçeklik içinde kalmağa davet edilir.

Gestalt Terapi’de sıradan bilincin ‘kişisel bir inşa’ olduğu ve her insanın kendi bilincinin içeriğini değiştirebileceği vurgulanır. Bilinçte ‘sözel’ ve ‘sezgisel’ ayrımının bulunduğu kabul edilir. Örneğin, “Ben şu anda çok mutluyum” derken, yüzümüzün ifadesi ve sesimizin tonu tam da bunun aksini ifade edebilir.

Gestalt Terapi’ye katılanlar, kendi vücut dillerinin farkına varmağa ve tüm bilinçaltlarındaki bazı bellek kayıtlarını bilince çıkarmağa davet edilirler.

Katılımcılara şunlar sorulur:

  • “Vücudun sana ne anlatıyor?”
  • “Sesinin tonu sana ne söylüyor?”

Bu sorular, aslında:

“Beyninizin sözel olmayan sağ yarım küresinde neler oluyor?”

anlamına gelmektedir.

Gestalt terapisti, danışanın Sözler’ini dinlerken, Ses Tonu’nu ve Beden Dili’ni gözlemlerken, ‘Erişim İpuçları’ elde eder. Danışanın bir kafa karışıklığı içinde olduğunu gözlemleyebilir. Danışana onun için kafa karışıklığının ne anlam’a geldiğini sorabilir. Danışana kafasını karıştırmağı nasıl (how) başardığını sorabilir. Gestalt Terapisi’nde ‘Nasıl’ soruları, ‘Niçin’ sorularından daha önemlidir. Danışan kafasını karıştırmağı nasıl başardığının farkına vardığında, bir robot gibi otomatik ve bilinçdışı şekilde davranmaktan kurtulabilir.

Cognitive (Bilişsel) TerapiCognitive (Bilişsel) Terapi

Cognitive (Bilişsel) Terapi ile Sorunları Çözmek’te kişi, yaşadığı ve bazen taşımakta zorlandığı duyguların büyük ölçüde kendisinin ‘şeylere ve olaylara bakış tarzından’ kaynaklandığını öğrenebilir.

David Burns’e göre, Cognitive (Bilişsel) Terapide herhangi bir ‘Olay’ı (Event) ‘Deneyim’leyebilmek için, daha önce olay ile ilgili enformasyonu (information) zihninizde işlemek (process) zorundasınız. Bu kesin bir nörolojik olgudur. Siz zihninizde işlem yaparken, olay ile ilgili enformasyona bir anlam verirsiniz. O olay ile ilgili olarak bir şeyler hissedebilişiniz (feel) için önce ‘size ne olduğunu’ anlamak zorundasınız.

Sizin ruh halinizde değişikliklere yol açan (result) Aktüel Olaylar değil, sizin Algılarınızdır (perception).

NLP Terapi

NLP Terapi kişinin sorunlarının çözülüşüne amaç yönelimli ve pratik bir yaklaşımdır. NLP Terapi’yi kullanan kişiler genelde daha önce terapi ve danışmanlık alanındaki başka formları denemiş kişilerdir. Stres ile Başa Çıkmak, Öfke Yönetimi, Kaygı Yönetimi gibi konular NLP Terapi uygulanışına örnek verilebilir. İnsanın yaşamını geliştirmek için NLP çalışmalarına katılışının çok çeşitli sebepleri vardır. Geçmiş sorunlar keşfedilir, kişinin hedeflerine erişimi için yol açılır. Kişi önce değiştirmek istediği tutum, düşünce, duygu, söz ve davranışları NASIL yaptığını öğrenir ve sonra stratejilerini öğrenir. Stratejilerini oluşturan ögeler üzerinde çalışarak eski stratejilerini geliştirebilir veya eski stratejilerini bırakıp yerine yeni stratejileri devreye sokabilir. Buna NLP dilinde Programlamak (Programming) denir. Kişi kendisindeki pozitif değişimi fark eder.

NLP Terapi çalışmalarında kişilerin enerjilerinin birdenbire yükselişi, güçlü pozitif duyguların yaşanışı, olaylara verdikleri tepkilerdeki değişiklikleri fark edişlerine sıkça rastlanır. Bu güçlü haller kişilere Çapalanır. Sonraki günlerde kişiler bu ‘Çapalarını’ ateşleyerek aynı güçlü halleri tekrar yaşayabilirler.

Benzer Konular:

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>